Ny träff och denna gång så var våra partners med. Syftet med träffen var att introducera oss för varandra — vi berättade om vårt mål med Startup Värmland och våra medlemsföretag fick chans att presentera sig. När denna introduktion var klar så pratade varje partner lite kort om sin verksamhet och hur de ser på samarbetet framåt.

Vi ser den här första “introduktionsträffen” med våra partners som starten på ett nära samarbete och vi vill samtidigt passa på att tacka för det stöd vi har fått, det betyder mycket för en ideell verksamhet att få backning med allt från lokaler, pengar, nätverk och kunskap! Kvällen följdes av mingel och framåtlutade diskussioner.

Våra partners per dags dato:

Startup Värmland välkomnar självklart fler partners och är man intresserad av att vara en del av nätverket så är det bara att höra av sig! 🙂

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *